Ayurveda


Wat is Ayurveda?
Ayurveda is een levensstijl, een manier van leven, net zoals ook Yoga een manier van leven is. Ik studeerde beide omdat ze elkaar kunnen versterken.
Yoga richt zich meer op ‘in contact te komen met wie je bent’.  Je gaat dus een hele diepe verbinding met jezelf aan tot je op het punt van besef komt dat jij en ik één en dezelfde zijn. Het gaat hier over een eenheidservaring die verder dan het individueel bewustzijn gaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het woord Yoga, dat van ‘juk’ afstamt,  verbinden, verenigen, evenwicht vinden betekent.
Ayurveda spitst zich toe op de lichamelijke gezondheid die dan ook weer bijdraagt tot de geestelijke gezondheid. Ayur betekent leven en veda wetenschap,  Ayurveda is  de ‘Wetenschap van het leven’. In de Ayurveda beschouwt men het lichaam als de tempel van de ziel. Ayurveda is hierdoor gericht op het individu. Zowel bij Ayurveda als Yoga is het uiteindelijke doel om oprecht gelukkig te zijn, ongeacht de situatie. Dit betekent dan ook werkelijk in evenwicht zijn. Vandaar de naamkeuze van de zaak ‘True Balance’.