Yoga in groep


Raja Yoga is één van de 4 hoofdtakken van wereldwijde Yogabeoefening en staat beschreven in Patanjali’s Yogasutra’s, in de Hatha Yoga Pradipika en in de Bhagavad Gita. Raja Yoga is een samenstelling van praktische oefeningen om de geest te leren beheersen. Het gaat om bewustwording en het vermogen de gedachten in banen te leiden. Wie deze vorm van Yoga beoefent, bewandelt de koninklijke weg: raja betekent koning of hoogste.

De houdingen zijn vooral gericht op aandacht en ademhaling. Dagdagelijks krijgen we zoveel prikkels van buitenaf dat we op den duur het contact met ‘Onszelf‘ verliezen. We komen niet meer tot rust, hebben het gevoel continu iets te ‘moeten’ doen om rustig te blijven, hebben nood aan eetbuien, slapen slecht, weten niet meer welke kant uit te gaan met ons leven, …

Tijdens de yogales word je begeleid om de focus van buiten naar binnen te brengen om zo terug een rustige geest te krijgen. Dit heeft een onmiddellijk voelbaar positief effect op zowel je ademhaling als je hartslag. Uiteraard zijn er nog veel meer positieve effecten. Ik kies er bewust voor om in kleine groepen te werken met maximum 6 personen om zo iedereen ten volle te kunnen begeleiden in zijn of haar proces. Op die manier krijg je voldoende handvaten om zelf aan de slag te gaan en is begeleiding niet langer nodig. Het uiteindelijk doel is, dat ik als Yogadocent overbodig word!

De yogalessen zijn gericht op iedereen, jong en oud! Het lichaam in een perfecte houding brengen is niet persé Yoga. Yoga gaat erom dat je met volle aandacht aanwezig bent, hier en nu. Enkel dan beoefen je Yoga!

Een klein verhaaltje zal hier duidelijkheid over brengen. Een oud vrouwtje zit naast een ballerina in de yogales. Het oude vrouwtje is met volle aandacht aanwezig bij elke houding die ze doet. Ze observeert haar ademhaling, hartslag, voelt waar haar lichaam aandacht vraagt. Ze is helemaal niet lenig en de houdingen zijn dan ook een uitdaging voor haar. De ballerina plooit zichzelf in twee en denkt intussen aan haar vriendje die haar na de Yogales zal oppikken. Het lijkt er dus op dat  de ballerina de houding perfect doet terwijl het oude vrouwtje moeite heeft om haar hand op haar onderbeen te leggen. Wie van de twee doet aan Yoga?

 
Overzicht lessen Raja Yoga (mindful Yoga)
Maandag Coranima 
18.45-20.00
20:15-21.30
Dinsdag 
18.45-20.00
20.15-21.30
Zondag
10.45-12.00
 
Coranima :  Merkenstraat 2, Tongeren

De lessen Raja Yoga gaan door in Tongeren, Blaarstraat 125/2. Schrijf je je in voor een reeks van 10, dan betaal je slechts 8€ per sessie. Losse sessies boeken? Kan uiteraard ook aan 10€ per les. 

 

Om Hygiënische redenen vragen wij iedereen om een eigen Yogamat en dekentje mee te brengen en comfortabele losse kledij te dragen.