Werkwijze


De focus van de slaapcoach
De focus van de slaapcoach richt zich op ‘zachte slaapproblemen’ zoals insomnia, hypersomnia en bioritmeproblematiek. Slaapproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben en daarom zoekt de coach samen met jou naar de oorzaken op biologisch, psychologisch en sociaal vlak. Daarnaast kan er ook sprake zijn van kwetsbaarheidsfactoren en/of instandhoudende factoren.
 
De aanpak van de slaapcoach
De slaapcoach is specialist in het bereiken van een positieve gedragsverandering. We werken aan de duur, de kwaliteit en het tijdstip van de slaap. Zowel uw dag als uw nacht nemen we in onze 24-uurs aanpak onder de loep. We doorbreken de vicieuze cirkels waarin je  terecht bent gekomen door je slaapproblemen. Goed slapen kunt u op verschillende manieren leren:
Eerst verschaffen we inzicht in het ontstaan en onderhouden van een verstoord slaapprobleem.
Daarnaast worden er vaardigheden aangereikt zoals ademhalings-en ontspanningsoefeningen om een grotere innerlijke rust te verkrijgen.
We besteden veel aandacht aan het stilstaan van je denkpatronen die je goede nachtrust in de weg staan. Ook leren we hoe we het piekeren kunnen stopzetten. Via de love methode spelen we in op overtuigingen die niet helpend zijn voor een goede nachtrust.
Ook staan we stil bij het belang van voeding, slaaphygiëne en bioritme.